Psí štěstí

Postup při výběru psa

1. zvážit možnosti chovatele – aby pejsek měl dostatečný prostor pro výchovu zábavu i odpočinek

2 .vhodný výběr psa – Položme si otázku co od psa očekáváte?

3. zvážení rizik spojených s adopcí – U psa  nelze někdy zcela přesně určit plemeno, věk a povahu, u štěňat nelze zaručit, do jaké velikosti dorostou a jaký bude jejich vzhled v dospělosti. Pes nezačne poslouchat hned druhý den po převzetí, je tedy nutné mít s ním trpělivost a pomoci mu překonat strach z nového prostředí

4.Jste schopni zajistit po celou dobu jeho života stravu a veterinární pomoc

 

V případě kladných odpovědí nás kontaktujte, 

                                                                             ale  nezapomínejte, 

                                                                                                                 že:

Můj život trvá 10-15 let. Každé odloučení od Tebe mi působí smutek. Pamatuj, Ty sis mě pořídil, dej mi čas, abych pochopil co ode mne chceš. Důvěřuj mi, nikdy Tě úmyslně nezklamu. Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele a zábavu. Já mám jenom Tebe. Povídej si se mnou, i když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas. Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě kousnout, ale já to neudělám. Jestli jsem při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvažuj: třeba mi není dobře nebo jsem unavený. Starej se o mne, jsem-li starý. I Ty jednou zestárneš. Buď v mých těžkých chvílích se mnou. S Tebou je pro mne všechno lehčí. A až se můj čas naplní, nenech mne trpět. V případě nutnosti skonči mé trápení včas… jen Tě prosím, zůstaň v téhle chvíli se mnou.

Tvůj chlupatý kamarád